Teamontwikkeling, een snelle teamscan

Teamontwikkeling, een snelle teamscan

Teamscan; een vragenlijst bij Het Teamwiel®

Het succes van een team hangt af van vele factoren en aspecten. Als het niet zo lekker loopt in het team is het vaak lastig om precies aan te geven waar de schoen wringt. Deze teamscan helpt hierbij om inzicht te krijgen. Gebruik deze lijst voor jezelf, om een/jouw team te beoordelen, of liever met het hele team, en vergelijk de antwoorden.

  • Vul alle vragen in. Denk niet te lang na.
  • Beoordeel het functioneren van het hele team.
  • Als je het niet zeker weet, maak je een inschatting.
  • Scores: 1 = Gaat prima, 2 = Aandacht nodig, 3 = Baart zorgen
1. Wij werken allemaal aan hetzelfde doel. 1 2 3
2. Iedereen weet waar hij/zij voor verantwoordelijk is 1 2 3
3. Er wordt heldere informatie over de resultaten teruggekoppeld. 1 2 3
4. We kennen elkaar en elkaars kwaliteiten goed 1 2 3
5. Nieuwe ideeën krijgen bij ons altijd een kans. 1 2 3
6. Er is energie in ons team (en voor ons team). 1 2 3
7. De resultaten worden regelmatig teruggekoppeld. 1 2 3
8. Iedereen heeft in ons team invloed op de prestaties. 1 2 3
9. Er is gelegenheid tot overleg. 1 2 3
10. In ons team mag je anders zijn of een andere mening hebben 1 2 3
11. Wij zijn bereid en in staat om afspraken te herzien 1 2 3
12. Mensen doen actief voorstellen en komen met ideeën. 1 2 3
13. Onze doelen zijn voor iedereen uitdagend genoeg 1 2 3
14. Mensen vinden dat ze elkaar nodig hebben. 1 2 3
15. Men voelt zich in ons team vrij om te zeggen wat men denkt 1 2 3
16. De verschillende kwaliteiten in ons team worden benut. 1 2 3
17. Wij weten goed wat er in onze omgeving speelt. 1 2 3
18. Mensen ervaren bij ons regelruimte. 1 2 3
19. De teamleden hebben kunnen meebeslissen over de doelen. 1 2 3
20. Men is bereid om een keertje wat van elkaar over te nemen 1 2 3
21. Wij geven in ons team feedback aan elkaar. 1 2 3
22. Conflicten worden bij ons bespreekbaar gemaakt 1 2 3
23. Fouten maken is in ons team acceptabel: we leren ervan. 1 2 3
24. Er blijven bij ons geen taken of problemen lang liggen 1 2 3

Referentie

Deze lijst hoor bij het Teamwiel® uit de boeken ‘Team op Vleugels[1]’ en ‘Handboek Teamcoaching [2] van Martijn Vroemen. Het is geen wetenschappelijk lijst, maar een perfect middel om als team met elkaar in gesprek te raken over wat er nodig is om een verbetering te maken. . Ben je benieuwd naar de toelichting op de vragenlijst en de ‘diagnose’ van jouw team, dan kan ik je daarbij helpen. Bel of mail me voor een afspraak, dan gaan we met elkaar in gesprek

 

[1] Team op Vleugels, auteur: Martijn Vroemen. ISBN 9789013066005 

[2] Handboek Teamcoaching, auteur: Martijn Vroemen. ISBN 9789462762152 

 

Delen:
Kijk ook eens onder water!

Kijk ook eens onder water!

‘De langste weg die en mens in zijn leven moet afleggen is de 50 centimeter om zijn hoofd met zijn hart te kunnen verbinden.’

Schematisch gezien bestaat elk mens uit 4 elementen:

  • Je hoofd vol met denkkracht, waarbij dat denken gestuurd wordt door opvattingen, waarden en normen
  • Je hart bepaald wat je passie is en wat je uiteindelijk wilt
  • Je buik is het gebied waar je je emoties voelt en dat een signaal afgeeft om in actie te komen
  • Je handen en je lichaam zijn de lichaamsdelen waarmee je uiteindelijk je dingen doet

Als mens ben je congruent als bij jou de vier bovengenoemde gebieden aanwezig en uitgebalanceerd zijn.

De Amerikaanse psycholoog McClelland was een van de eersten die het beeld van de ijsberg gebruikte om meer duidelijkheid te geven over hoe het zichtbare gedrag van mensen, het topje van de ijsberg, aangestuurd wordt door een veel groter deel van de ijsberg onder water. In dit gedeelte zitten onze drijfveren dat wat we vinden en willen, onze waarden en normen.

> klik op de afbeelding hiernaast om de PDF van dit artikel te downloaden. 

Wat is de uitdaging?

Als we onszelf en anderen willen begrijpen en samen willen werken met collega’s, dan is het noodzakelijk om te snappen wat er onder de waterlijn gebeurt, zowel bij onszelf als bij anderen. Zelfkennis en zelfinzicht zijn dus een essentiële eerste stap om jezelf te kunnen managen. De volgende stap, samenwerken met anderen en/of leidinggeven aan anderen gaat een stuk makkelijker als je geleerd heb hoe je onder water kunt kijken. Deze kennis moet je zelf verwerven, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Ben je benieuwd naar wat er onder jouw waterlijn zit of zijn jullie als team nieuwsgierig naar wat er allemaal onder water leeft?

Ik kan je/jullie helpen om dit duidelijk te krijgen, zodat je vanuit eigen kracht kunt werken en keuzes kunt maken. Bel of mail me voor een afspraak.

Delen: