Teamcoaching

Teams zijn dé organisatievorm van de komende decennia. Het belang van goed samenwerken is daarom groot. Teamsucces is tweezijdig: je bereikt mooie resultaten én je hebt plezier met elkaar.

Wanneer een team vastloopt op de groepsontwikkeling, op het bereiken van hun doelen, of op beide, dan help ik om vanuit een gelijkwaardige relatie de eigen kracht (terug) te vinden. Dat doe ik door inzicht te geven in eigen houding, gedrag, het team en de context. Of door het blootleggen van gedragspatronen en het aanleren van nieuw gedrag & vaardigheden. Zodat organisaties gezonde en goed functionerende teams hebben op de juiste plek, die elkaars talenten versterken en succesvol kunnen zijn.

Mijn werkwijze

Mijn aanpak is participatief: ik doe alles in co-creatie met de betrokkenen. De ene keer wordt het een teamtraject of workshop, dan weer een kleinschalige coaching. Elk team en individu is uniek, dus wat mij betreft is de aanpak per definitie maatwerk.

Diagnose:

Ik start met een intakegesprek om samen een zorgvuldige diagnose te maken voor de ontwikkelvraag of het probleem. Wat is de huidige situatie, welk resultaat wil het team bereiken en hoe is dat meetbaar? Een onderdeel van de diagnose kunnen ook individuele gesprekken met betrokkenen zijn met als doel om naast de feiten, ook een compleet beeld te krijgen van ieders beleving in deze situatie.

Interventie:

Deze diagnose werk ik uit tot een compacte analyse met advies voor een passende interventie, zoals bijvoorbeeld een teambijeenkomst, heidag, procesbegeleiding in gesprekken, een training of individuele coaching. De inhoud hiervan bereid ik voor met de betrokkenen en ik begeleid de bijeenkomsten. Ik maak geen gedetailleerd programma, maar bepaal steeds met het team, de volgende stap.

Als onderdeel van deze trajecten maak ik regelmatig gebruik van Lumina Spark, een HR instrument dat het persoonlijk voorkeursgedrag meet van individuen en teams. Voor meer info over Lumina Spark, klik hier 

Reflectie:

Om zicht te hebben op wat het effect is van de interventie voor het team en opdrachtgever, kijken we terug op ieder traject. Ik zie het ook als nazorg, want de praktijk is vaak weerbarstig; oude routines, gedrag en structuren kunnen taai zijn. Met een goede reflectie en nazorg wil ik voorkomen dat de ingezette verandering stilvalt. We kijken terug op de interventie en brengen in kaart wat er op schema ligt en wat extra aandacht vraagt. Waar nodig maken we aanvullende afspraken.

 

Contact

info@marieke-jacobs.nl   

+31 6 44 03 95 67